Trafikstyrelsen kan ikke altid hjælpe

lufthansa fly

1 år siden |  0 comments  |  Penge

Det sker, at din flyrejse ikke forløber som planlagt, og din afgang bliver forsinket eller helt aflyst. Hvis du som flypassager vil søge erstatning for det, så er det i Danmark Trafikstyrelsen, der er den myndighed, du kan henvende dig til for at få vejledning.

Desværre kan Trafikstyrelsen kan ikke hjælpe dig ved flyforsinkelser, hvis din rejse ikke er begyndt i en dansk lufthavn, så hvis dine problemer opstår på hjemrejsen fra en udenlandsk lufthavn, så er den styrelsen i afrejselandet, du skal kontakte.

De danske flypassagerer kender godt deres rettigheder ved flyforsinkelse, og det giver travlhed i Trafikstyrelsen og nogle lange sagsbehandlingstider på typisk omkring fem måneder. Somme tider resulterer sagsbehandlingen i en forkert afgørelse, og andre gange følger flyselskabet ikke afgørelsen, så du ikke får din kompensation.

Der kan være brug for at gå til domstolen


Flyhjælp har flere gange indbragt sager om forkerte afgørelser, som de har vundet. Det skyldes dels, at Trafikstyrelsen på nogle områder fortolker loven forkert, og at de ikke altid er godt nok inde i gældende retspraksis. Flyhjælp har eksperter, der yder juridisk rådgivning til forbrugere, som er i tvivl om, hvordan et krav skal fremsættes til flyselskabet, eller hvis sag er afvist hos Trafikstyrelsen.

Hvis du oplever, at dit fly bliver forsinket eller lige frem aflyst, så kan du kræve erstatning fra flyselskabet efter EU’s regler på området, som er vedtaget for at stoppe selskabernes mange forsinkelser og aflysninger.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt, før du har ret til erstatning. For det første skal forsinkelsen være på over tre timer. Den samme regel gælder, hvis dit fly er aflyst, og du skal vente på et nyt fly eller en ombooking. Nogle flyselskaber afviser et gyldigt krav om erstatning, fordi deres fly er landet, før de tre timer er gået, men reglen siger, at du skal inden tre timer skal have haft mulighed for at forlade flyet.

Der er flyhjælp at hente


Din ret til erstatning afhænger også af, hvad grunden er til, at dit flyt er aflyst eller forsinket. Det skal være en grund, som flyselskabet har kontrol over som for eksempel tekniske problemer, som flyselskabet burde have løst. Dårligt vejr og strejker eller andre "usædvanlige omstændigheder” giver ikke ret til erstatning.

Det beløb, du kan få i erstatning ved forsinket eller aflyst fly afhænger af, hvor langt du rejser og af, hvor stor forsinkelsen er. Det er ikke altid helt lige til at opnå den erstatning, du har krav på. Der er eksempler på flyselskaber, der har nægtet at udbetale en erstatning på grund af vejrforholdene, selv om der ikke har været noget usædvanligt i vejret.

Som du kan se, er det ikke altid helt lige til at få den erstatning, du har krav på. Hvis du selv har rettet krav imod flyselskabet uden at få medhold, og du ikke er enig i beslutningen, kan du henvende dig til Flyhjælp for at få dem til at vurdere din sag. Kontakt Flyhjælp og få erstatning ved flyaflysninger og forsinkelser.

EFTERLAD EN KOMMENTAR :

RELATEREDE ARTIKLER :